BAZY DANYCH
  Wyszukiwanie informacji
o przedmiotach ochrony według zadanych kryteriów
Więcej
PUBLIKACJE
  Wydawnictwa Urzędu
Serwer Publikacji
Klasyfikacje
Więcej
ELEKTRONICZNY URZĄD
  Komunikacja z Urzędem
drogą elektroniczną
Więcej
E-SKLEP
  Katalog wydawnictw
i usług oferowanych do
sprzedaży przez UPRP
Więcej
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
  Lista Rzeczników Patentowych
Więcej
 
   
   Urząd Patentowy RP
wita w Internetowym Portalu Usługowym (IPU)
   
  IPU jest platformą usług online współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonaną w ramach Działania 1.5 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw "Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych online".

Zapraszamy Państwa do przesyłania uwag i komentarzy za pośrednictwem formularza kontaktowego (więcej ...) .

Państwa cenna współpraca umożliwi nam rozwijanie świadczonych usług i zapewnienie coraz szerszych i lepszych funkcjonalności.